Bestuur, partners en samenwerking

NDW is een initiatief van en voor wegbeheerders. Het samenwerkingsverband wordt aangestuurd door een Raad van Toezicht. Het Opdrachtgeversberaad stuurt de uitvoeringsorganisatie aan. De Uitvoeringsorganisatie neemt alle dagelijkse taken op zich.

Partneroverleg

Er is ook een Partneroverleg dat besluitvorming in het Opdrachtgeversberaad voorbereidt en waar belangrijke inhoudelijke ontwikkelingen worden besproken. Aan dit overleg kunnen adviseurs van alle NDW-partners deelnemen. Partners kunnen zich ook door anderen laten vertegenwoordigen.

Uitvoeringsorganisatie

De Uitvoeringsorganisatie van NDW is een flexibel team van specialisten dat de dagelijkse uitvoeringstaken van NDW, NWB en NTM op zich neemt.

Zo ontfermt de Uitvoeringsorganisatie zich over de data, ondersteunt ze bij de inwinning ervan, ontwikkelt ze nieuwe (data)diensten enzovoort.