Nationaal Dataportaal Wegverkeer

In NDW werken Nederlandse overheden samen aan het inwinnen, combineren, opslaan en distribueren van mobiliteitsdata. Deze gegevens zijn essentieel voor het managen van het verkeer, ze voeden talloze verkeersinformatiediensten en vormen een stevige basis onder het mobiliteitsbeleid in ons land. NDW is een intiatief van onderstaande partners.

Logo's partners NDW 1
Beeld: NDW
Beeld: NDW
Beeld: NDW
Beeld: NDW
Beeld: NDW