Privacy

NDW gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en is verantwoordeijk voor de inhoud van onze websites.

Op de contactpaginapagina vindt u informatie over het type persoonsgegevens dat wordt verwerkt, het doel van de verwerking, de bewaartermijn en andere relevante informatie over uw persoonsgegevens.

Om gebruik te maken van uw rechten om persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen, dient u een verzoek in via de contactpagina.