Cookies

NDW.nu maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Hieronder leest u waarom. En u ziet welke cookies NDW.nu precies plaatst en met welk doel.

Op cookies zijn 2 wetten van toepassing:

  1. Algemene Verordening Gegevensbescherming
  2. Telecomwet

Algemene Verordening Gegevensbescherming

NDW.nu gebruikt cookies voor onderzoek en webstatistieken om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt de website te verbeteren. Bijvoorbeeld door informatie aan te vullen of door het gebruikersgemak te vergroten.

Hiertoe verzamelt NDW.nu, net als elke website, IP-adressen van bezoekers. Deze worden opgeslagen in zogeheten logfiles. De logfiles worden 5 dagen op de webserver bewaard zodat ze beschikbaar zijn voor het webstatistiekprogramma Piwik. Daarna blijven de logfiles 90 dagen bewaard voor uitsluitend beveiligingsredenen en worden ze ook alleen daarvoor bekeken.

Het ministerie van Algemene Zaken heeft maatregelen getroffen om de herleidbaarheid van bezoekers aan onze website zo veel mogelijk te beperken. Dit doen we door onmiddellijk na het importeren van de logfiles in Piwik het laatste octet (cijfergroep) van elk IP-adres weg te gooien. Dit gebeurt in een tijdelijk geheugen, voordat de IP-adressen in Piwik worden opgeslagen.

Hierna is er geen sprake van verwerking van persoonsgegevens meer, omdat wij geen persoonsgegevens in ons bezit hebben.

Wij verzamelen de volgende gegevens in Piwik:

  • gebruikte apparatuur en software (apparaten, browsers, besturingssysteem)
  • gebruikte links om op onze website te komen
  • gebruikte links binnen de website
  • gebruikte zoektermen in de zoekmachine op de website zelf

Deze gegevens haalt Piwik uit de logfiles van de webserver. Deze logfiles blijven 31 dagen in de database van Piwik staan. Daarna worden ze verwijderd. Er blijft dan alleen een geaggregeerde (samengevoegde) logfile over. Die levert een jaarrapportage op over het websitebezoek.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

Telecomwet

Cookies voor webstatistieken

In algemene zin is het zo dat websites bezoekers toestemming moeten vragen voor het plaatsen van cookies. De cookiewet maakt een uitzondering voor cookies die niet privacygevoelig zijn. Bijvoorbeeld voor cookies die bezoekersaantallen bijhouden.

Voor cookies die geen of weinig inbreuk op de privacy maken, is geen toestemming van de bezoeker nodig. Dit zijn vaak cookies die een website beter laten werken. In deze categorie vallen ook onze analytische cookies. Websites gebruiken analytische cookies om bijvoorbeeld bezoekersstatistieken bij te houden. Zo krijgen zij beter inzicht in het functioneren van de website. Analytische cookies hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy.

NDW.nu gebruikt cookies voor onderzoek en webstatistieken om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt de site te verbeteren. Bijvoorbeeld door informatie aan te vullen of door het gebruikersgemak te verbeteren.

NDW.nu heeft maatregelen getroffen om de herleidbaarheid van bezoekers aan onze website zo veel mogelijk te beperken. Dit doen we door onmiddellijk in het webstatistiekprogramma Piwik het laatste octet (cijfergroep) van elk IP-adres weg te gooien. Dit gebeurt in een tijdelijk geheugen, voordat de IP-adressen in Piwik worden opgeslagen.

Wij verzamelen de volgende gegevens in Piwik:

  • gebruikte apparatuur en software (apparaten, browsers, besturingssysteem)
  • gebruikte links om op onze website te komen
  • gebruikte links binnen de website
  • gebruikte zoektermen in de zoekmachine op de website zelf

De verzamelde gegevens gebruikt NDW.nu niet voor een ander doel dan voor verbetering van de website. In onderstaande tabel ziet u welke cookies verband houden met webstatistieken op NDW.nu.

Naam cookie Doel
Cookies voor webstatistieken
Cookie_pk_id Is de bezoeker nieuw of heeft de bezoeker de site al eerder bezocht?
Cookie _pk_ses Welke pagina's heeft de bezoeker geraadpleegd?
Cookie _pk_ref Vanaf welke site is de bezoeker gekomen?

Cookies voor onderzoek

Op NDW.nu vindt onderzoek plaats onder de bezoekers van de website. Daarvoor wordt een onderzoeksscript geladen. Het script bepaalt òf er onderzoeksvragen aan een bezoeker worden getoond en om welke vragen het dan gaat. Het script laat door de browser van de bezoeker bijhouden of deze recent al een keer heeft meegedaan aan een onderzoek, of heeft aangegeven niet mee te willen werken. Met behulp van de cookies kunnen de antwoorden die in de vragenlijsten worden gegeven, in verband worden gebracht met het bezoekgedrag. Dit gebeurt op anonieme basis en hierbij is geen enkel persoonsgegeven in het spel. De volgende cookies worden voor het onderzoek gebruikt.

Naam cookie Doel
Cookies voor onderzoek
cntUid Is de bezoeker nieuw of heeft de bezoeker de site al eerder bezocht?
cntSid Welke acties zijn uitgevoerd (welke pagina's zijn bezocht, is de onderzoeksbalk al dan niet getoond, is er al dan niet gereageerd op de onderzoeksbalk)?

Geen trackingscookies

Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen. Rijksoverheid.nl gebruikt geen trackingcookies. De website biedt daarom geen ondersteuning voor de DoNotTrack-instelling van browsers. Rijksoverheid.nl houdt zich aan de in Nederland geldende wetgeving.