Missie

In het Samenwerkingsverband NDW werken overheden efficiënt samen met kennis-, innovatie- en netwerkactiviteiten. Mobiliteitsdiensten worden door het Samenwerkingsverband duurzaam ondersteund op nationaal niveau, met oog voor regionale oplossingen.

Inwoner en reiziger centraal

De vragen van vandaag en morgen krijgen uitstekende ondersteuning door een goed geëquipeerde en betrokken uitvoeringsorganisatie.

Met inwoners en reizigers voor ogen, werkt het Samenwerkingsverband aan duurzame, veilige en slimme oplossingen in een netwerk van overheden, bedrijfsleven en onderzoekers.