Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van NDW stuurt het samenwerkingsverband aan vanuit het perspectief van continuïteit en toegevoegde waarde op lange termijn.

In de Raad van Toezicht worden de deelnemende overheden vertegenwoordigd door bestuurders vanuit de verschillende overheidslagen. De Raad van Toezicht heeft een onafhankelijk voorzitter.

Leden van de Raad van Toezicht

  • Arjen Gerritsen, voorzitter, commissaris van de Koning voor Flevoland
  • Erica Slump, Hoofdingenieur-directeur  Verkeer- en Watermanagement Rijkswaterstaat
  • Frederik Zevenbergen, gedeputeerde provincie Zuid-Holland
  • Marco Wenzkowski, wethouder gemeente Apeldoorn
  • Chris Hottentot, wethouder gemeente Nissewaard