Onze partners

De partners van NDW zijn: het Rijk (Rijkswaterstaat), alle provincies, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Vervoerregio Amsterdam en vier grote gemeenten.