Datadiensten

De uitvoeringsorganisatie NDW beheert de 3 datadiensten Nationaal Wegenbestand, Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata en het Nationaal Dataportaal Wegverkeer.