Verkeersveiligheid

Steeds meer provincies en gemeenten kiezen voor een risicogestuurd verkeersveiligheidsbeleid: een proactieve aanpak om ongevallen te voorkomen door de belangrijkste risico’s in het verkeerssysteem aan te pakken.

De aanpak gaat uit van risico-indicatoren – wegkenmerken, omstandigheden of gedragingen – die de kans op gevaarlijke verkeerssituaties kunnen beschrijven.

NDW wint verkeersveiligheidsdata in over snelheid en infrastructuur in opdracht van de Taskforce.