Infrastructuurgegevens voor verkeersveiligheidsbeleid

Veilige infrastructuur stelt weggebruikers in staat om veilig aan het verkeer deel te nemen. Om de veiligheid van infrastructuur te beoordelen, heeft het Kennisnetwerk SPV de risico-indicator Veilige wegen en veilige fietspaden ontwikkeld.

Datahuishouding

NDW richt in opdracht van de Taskforce verkeersveiligheidsdata een datahuishouding in voor infrastructuurgegevens om deze duurzaam te meten. Daarvoor heeft SWECO in 2021 samen met wegbeheerders de definities verder geoperationaliseerd en de haalbaarheid onderzocht, zie rapport Operationalisatie definitie.

Road map

Voor grofweg de helft van de benodigde kenmerken is data-inwinning haalbaar en breidt NDW in de periode van 2022 t/m 2024 geleidelijk het data-aanbod uit, zie road map met gedetailleerde fasering.

Alle kenmerken worden gekoppeld aan het Nationaal Wegbestand en komen openbaar beschikbaar als zogeheten Wegkenmerkendatabase, zie bestandsbeschrijvingen en downloadwebsite.

Beschikbare kenmerken zijn bijvoorbeeld snelheidslimieten, wegcategorieën, weg- en fietspadbreedte, aanwezigheid van parkeervakken, aanwezigheid van erfaansluitingen, rijbaanscheiding, middenbermbreedte, geleiderails in de middenberm en aanwezigheid van bomen in de berm.

De Taskforce verkeersveiligheidsdata heeft een innovatieprogramma waarin voor de belangrijkste ontbrekende data wordt gezocht naar landelijk opschaalbare en betaalbare inwinmethoden.

Kruispunten

Begin 2023 heeft het Kennisnetwerk SPV de definitie van voldoende veilige wegen en fietspaden aangevuld met kruispunten.

Uit onderzoek van Antea Group blijkt dat ontwerprichtlijnen en normen onvoldoende definities van kruispunten en kruispuntkenmerken geven om eenduidig te definiëren wat en op welke manier er gemeten zou moeten worden.

Ontwerprichtlijnen duiden op onderlinge afhankelijkheid en een zorgvuldige afstemming tussen kruispuntkenmerken. Het advies is om de komende jaren eerst te werken aan een landelijk kruispuntenbestand met onderscheid naar kruispunttype en hiermee ook een beter beeld op te bouwen van het areaal aan kruispunten en kruispuntvormen.

NDW onderzoekt hoe kruispunten in het NWB onderscheiden kunnen worden.