Snelheidsgegevens voor verkeersveiligheid

Bij ongeveer een derde van alle dodelijke ongevallen spelen te hoge snelheden zeer waarschijnlijk een rol, zie ook het Kennisnetwerk SPV.

Manieren van meten

NDW wint op twee manieren snelheidsdata in om de risico-indicator Veilige snelheid te kunnen meten. Het is echter (nog) niet goed bepaald welke snelheid veilig is. Daarom wordt data geleverd over de opvolging van de snelheidslimiet in plaats van de opvolging van de veilige snelheid:

  1. Om de ontwikkeling van jaar op jaar landelijk betrouwbaar te monitoren maakt NDW een monitorrapport op basis van snelheden die zijn gemeten op een steekproef van meetlussen op rijks-, provinciale en gemeentelijke wegen. De monitor maakt ook onderscheid naar de snelheidslimiet.
  2. Om te meten waar hard gereden wordt, levert NDW voor het hele wegennetwerk Floating Car Data (FCD) op aanvraag aan wegbeheerders. Deze data is als GIS-bestand beschikbaar. Deze data kan worden opgevraagd door wegbeheerders of in opdracht van een wegbeheerder via het aanvraagformulier.
Screenshot TomTom move met kaart

Toegang tot platform

Naast deze door NDW berekende snelheden op basis van FCD is het ook mogelijk om inzicht te krijgen in de snelheden op trajecten via het TomTom Move-platform.

NDW heeft toegang tot dit platform landelijk ingekocht voor wegbeheerders.

Wegbeheerders kunnen toegang krijgen tot dit platform door een account aan te vragen bij mail@servicedeskndw.nu.