Werkwijze, onboarding en talentenprogramma

Talentgedreven werk

Bij NDW werken we talentgedreven.

Dat betekent dat er ruimte is om jouw werkzaamheden aan te passen aan wat je goed kunt of graag doet.

In het talentenprogramma stel je jouw eigen individuele ontwikkelspoor samen.

In het ontwikkelspoor leg je vast wat je wilt leren, en op welke manier dat het beste kan. Maar het is ook een manier om de interne samenwerking te stimuleren. Eigen unieke talenten helpen anderen weer vooruit. 

Agile werk

Onze werkzaamheden spelen zich voornamelijk af binnen de context van Intelligente Transport Systemen zoals Smart Mobility, Smart Logistics en Smart Cities.

Zowel de wijze van samenwerken als de ICT-aspecten zijn hoog dynamisch en vragen om een wendbare inrichting van onze organisatie, het afstemmingsproces met de partners en een cyclische aanpak op alle niveaus. Daarom heeft NDW gekozen voor de werkwijze die is gebaseerd op het SAFe raamwerk en DevOps principes.

Op strategisch niveau bepalen wij samen met onze partners de strategische doelen en vertalen deze naar een portfolio van belangrijke initiatieven, de Epics. Dit gebeurt in een interactieve halfjaarlijkse cyclus waarbinnen verschillende afstem- en terugkoppelingsbijeenkomsten plaatsvinden.

Het werk dat voortkomt uit de strategische prioritering wordt vervolgens op tactisch niveau integraal afgestemd, geprioriteerd en ingepland met individuele opdrachten van de partners in een kwartaalplanning met de uitvoerende teams.

De uitvoering en resultaten worden meermaals per kwartaal gesynchroniseerd, teruggekoppeld aan en geëvalueerd met de partners.

De teams zijn ingericht als DevOps teams die op operationeel niveau werken op basis van een tweewekelijkse cyclus (sprint) binnen de kwartaalplanning.

Onboarding

Kom je in dienst, dan volg je in jouw eerste 100 dagen een uitgebreid onboardingsprogramma.