Onze portfolio's

In de NDW-uitvoeringsorganisatie beheren we 3 portfolio's: het Nationaal Wegenbestand, het Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata en het Nationaal Dataportaal Wegverkeer.

Nationaal Wegenbestand

Het Nationaal Wegenbestand (NWB) is hét betrouwbare open databestand met alle openbare wegen in Nederland die een straatnaam of wegnummer hebben en in beheer zijn bij het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.

Het NWB is gedeeld eigendom van alle wegbeheerders en gebruikers van wegendata in Nederland.

Het NWB is toegankelijk voor iedereen en wordt gebruikt door een brede groep afnemers. De politie gebruikt de database onder meer voor het bepalen van de locatie van een incident en marktpartijen maken verkeersmodellen die het verkeer voorspellen. Maar er kan nog veel meer

Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata

Het Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata is dé plek waar overheden en marktpartijen mobiliteitsdata kunnen publiceren, vinden en gebruiken.

Het gaat om data van wegen, openbaar vervoer, parkeren, waterwegen, deelmobiliteit en andere relevante data op het vlak van mobiliteit. Het NTM maakt de kwaliteit van de datasets inzichtelijk en werken samen om de kwaliteit te verbeteren.  

Naast het dataregister, werkt NTM aan een actieve community tussen aanbieders en vragers van data, tussen overheden en marktpartijen. Dat doen we door op thema’s samen te werken en continu met elkaar in gesprek te zijn. Zo stimuleren we bijvoorbeeld dat er voor de eindgebruiker betere apps beschikbaar komen of dat beleidsmakers slimme keuzes voor de toekomst kunnen maken.

Nationaal Dataportaal Wegverkeer

In NDW werken Nederlandse overheden samen aan het inwinnen, combineren, opslaan en distribueren van mobiliteitsdata.

Deze gegevens zijn essentieel voor het managen van het verkeer, ze voeden talloze verkeersinformatiediensten en vormen een stevige basis onder het mobiliteitsbeleid in ons land.

NDW is een initiatief van Rijk, provincies, de G4 en Vervoerregio Amsterdam en Metropoolregio Rotterdam Den Haag. 

Data van en over het wegverkeer zijn onze core business. We regelen de inwinning ervan, zien toe op de kwaliteit, we verrijken data, slaan ze op en stellen ze beschikbaar.