De proef

Kinderen en jongeren vormen als verkeersdeelnemers een kwetsbare groep. Dat geldt zeker tijdens het drukke ‘spitsuur’ rond een school. Voetgangers, fietsers, auto’s, volwassenen en kinderen – alles komt hier gedurende een korte piek samen.

Zeker voor jonge kinderen kan die omgeving onoverzichtelijk en daardoor gevaarlijk zijn. Een schoolzone wordt vaak gekenmerkt door een opvallende, herkenbare weginrichting die direct duidelijk maakt dat er dichtbij een school staat. De belangrijkste onderdelen van een schoolzone zijn gericht op snelheidsbeperking van het autoverkeer. Denk bijvoorbeeld aan een 15km/uur-limiet tijdens de ‘schoolspits’ of gedurende de hele schooldag. De lagere snelheid kan daarnaast worden afgedwongen met fysieke maatregelen zoals drempels en elektronische waarschuwingsborden. Maatregelen zoals trottoirs met hekjes, zebrapaden en andere oversteekvoorzieningen kunnen ook bijdragen aan meer verkeersveiligheid in de schoolzone.

Grootschalige proef met in-car waarschuwingen

In aanvulling op deze maatregelen ‘buiten’ de auto, startten diverse wegbeheerders dit voorjaar onder de vlag van VM-IVRA (Verkeersmanagement Informatie voor Route Advies) een proef waarbij weggebruikers via reisapps en navigatiesystemen worden geïnformeerd op het moment dat zij een school naderen. Deze in-car waarschuwingen voor schoolzones werd in 5 Nederlandse gemeenten waaronder Amsterdam, Rotterdam,  ’s-Hertogenbosch, Helmond en Meierijstad bij 447 scholen getest.

De pilot, die plaatsvond tussen december 2022 en juni 2023, richtte zich op zowel technische aspecten zoals de werking van de dataverbinding en de datakwaliteit, alsook op organisatorische en functionele aspecten, zoals samenwerking en voorwaarden voor gegevenslevering, evenals de reikwijdte van de dienst.

Bij de pilot zijn diverse partijen betrokken: De 5 gemeenten waarin de proef werd uitgevoerd, Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Nationaal Dataportaal voor Wegbeheer (NDW), de PO-raad en de serviceproviders die in de proef hun data deelden via de apps Flitsmeister, Waze, Onderweg (Locatienet) en ANWB Onderweg. Data-intermediair GeoJunxion gebruikte de schoolzone data voor klanten in de logistieke en automotive sector.