Schoolzones

Auto’s die voorbij scheuren, onveilige oversteekplaatsen en gevaarlijke stukken waar fietsers en auto’s de rijbaan moeten delen: er zijn verschillende voorbeelden van onveilige verkeerssituaties. Extra vervelend is als dit in de buurt is van een basisschool. Schoolgaande kinderen zijn namelijk juist een extra kwetsbare groep omdat zij nog moeten leren om verkeerssituaties goed in te schatten. 

Een digitale schoolzone

Verkeersveiligheid rond scholen krijgt daarom in veel gemeentes extra aandacht. Mogelijke maatregelen zijn drempels, een lagere maximumsnelheid of waarschuwingsborden, maar ook het inrichten van een schoolzone of een schoolstraat.

Vanaf nu is het ook mogelijk om informatie over scholen te delen met navigatiesystemen. Deze navigatiesystemen kunnen dan namelijk automobilisten in de auto waarschuwen voor een schoolzone, mogelijk overstekende kinderen of zelfs een alternatieve route voorstellen.

Landelijke proef van wegbeheerders en (navigatie)systemen

Om erachter te komen hoe dit in de praktijk het beste werkt, zijn samenwerkende wegbeheerders met Rijkswaterstaat en NDW een proef gestart.

Bij deze proef wordt informatie over scholen getoond in de (navigatie)systemen Flitsmeister (Be-Mobile), Waze (TripService), ANWB Onderweg (ANWB) en Onderweg (Locatienet).

De proef vindt plaats binnen het project Verkeersmanagement Informatie voor Route Advies (VM-IVRA).

We beginnen in december met alle circa 500 basisscholen in Amsterdam, Rotterdam, Den Bosch, Helmond en Meierijstad. Het is de bedoeling dat dit daarna voor heel Nederland mogelijk wordt.

Wat moeten scholen doen?

Basisscholen in de gemeentes Amsterdam, Rotterdam, Den Bosch, Helmond en Meierijstad kunnen meedoen door informatie aan te leveren over schooltijden, vakanties en vrije dagen.

De (navigatie)apps willen namelijk alleen waarschuwen als er kinderen van en naar school onderweg zijn.

Scholen leveren deze informatie via mijn.vensters.nl van de PO-raad aan voor 1 oktober 2022 én publiceren dit vervolgens op Scholen op de kaart.

Deze informatie wordt via NDW ontsloten richting (navigatie)serviceproviders.

Meer informatie

De proef van Rijkswaterstaat, samenwerkende wegbeheerders, vier (navigatie)partijen en NDW (Nationaal Dataportaal Wegverkeer) start dit najaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@vmivra-drs.nl.