Digitale schoolzones

Het aanpakken van verkeersonveilige situaties in de buurt van scholen krijgt veel aandacht. Denk aan gevaarlijke oversteekplaatsen waar auto's te snel rijden en vrachtverkeer dat door woonwijken passeert.

Gemeenten en scholen zoeken naar allerlei manieren om de verkeersveiligheid rond scholen te vergroten en steeds vaker kiezen ze voor een ‘schoolzone’ als oplossing.

Wat is een schoolzone

Een schoolzone is een opvallende weginrichting die direct duidelijk maakt dat er een school staat, meestal met snelheidsbeperkende maatregelen zoals drempels en waarschuwingsborden.

Sinds kort kunnen ook serviceproviders hun steentje bijdragen aan verkeersveiligheid. Want door informatie over schoolzones via apps en navigatiesystemen te delen kunnen ze automobilisten bij het -in en uitgaan van een school waarschuwen voor naderende schoolzones en overstekende kinderen.

Wanneer automobilisten op het punt staan om een schoolzones te doorkruisen, ontvangen ze een gesproken bericht of een speciale waarschuwingstekst met de boodschap dat er een schoolzone aankomt. De navigatiestem waarschuwt dan met : ‘Je nadert een schoolzone. Matig je snelheid’.

Schoolzones

Belangrijke stap in een verkeersveilige richting

De resultaten van de proef zijn veelbelovend. Datakwaliteit is hoog, en weggebruikers vonden de informatie nuttig, en geven aan dat zij hun rijgedrag hebben aangepast.

De deelnemende serviceproviders in de proef zijn enthousiast, weliswaar met verschillende benaderingen bij de integratie van schoolzone data, maar ze reageerden positief over het delen van de data. Schooltijdinformatie bleek cruciaal bij de datadeling. Er is brede steun van gemeenten en provincies om dit initiatief verder uit te breiden. Serviceproviders, autofabrikanten en de logistieke sector tonen serieuze interesse in de in-car dienst.

Ook kwamen uit de proef enkele aanbevelingen en aandachtspunten zoals het landelijk beschikbaar maken van gegevens over schoolzones als open data. Maar ook het zorgen voor een goede organisatie van kwaliteitsborging van de schoolzone data en het selecteren van te delen gegevens.

Daarnaast vraagt de fysieke inrichting van schoolzones om meer uniformiteit, zodat deze ook herkenbaar is als schoolzone voor de automobilist.

De proef met schoolzones is een veelbelovende stap in de richting van een veiligere verkeersomgeving voor kinderen rond scholen, met potentieel voor bredere toepassing in de toekomst. Op basis van de veelbelovende resultaten onderzoeken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, NDW en VM-IVRA momenteel de mogelijkheden voor een landelijke uitbreiding van dit initiatief.

Meer informatie

De proef van Rijkswaterstaat, samenwerkende wegbeheerders, serviceproviders en NDW (Nationaal Dataportaal Wegverkeer) startte eind 2022.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@vmivra.nl.