Schoolzones

Onveilige oversteekplaatsen vanwege auto’s die voorbij scheuren, gevaarlijke stukken waar fietsers en auto’s de rijbaan moeten delen, vrachtverkeer door woonwijken: er zijn verschillende voorbeelden van onveilige verkeerssituaties.

Extra vervelend is als dit in de buurt is van een basisschool. Schoolgaande kinderen zijn namelijk juist een extra kwetsbare groep omdat zij nog moeten leren om verkeerssituaties goed in te schatten. 

Een digitale schoolzone

Verkeersveiligheid rond scholen krijgt daarom in veel gemeentes extra aandacht. Mogelijke maatregelen zijn drempels, een lagere maximumsnelheid of waarschuwingsborden, maar ook het inrichten van een schoolzone of een schoolstraat.

Vanaf nu is het ook mogelijk om informatie over schoollocaties en schooltijden te delen met leveranciers van navigatiesystemen. Heel handig want navigatiesystemen kunnen dan namelijk automobilisten in de auto waarschuwen voor een naderende schoolzone, mogelijk overstekende kinderen of zelfs een alternatieve route voorstellen.

Landelijke proef met wegbeheerders en leveranciers navigatie- en locatiedata

Om erachter te komen hoe dit in de praktijk het beste werkt, zijn samenwerkende wegbeheerders met Rijkswaterstaat en NDW een proef gestart.

Bij deze proef wordt informatie over scholen getoond in de (navigatie)systemen Flitsmeister (Be-Mobile), Waze (TripService), ANWB Onderweg (ANWB) en Onderweg (Locatienet). Naast de genoemde serviceproviders doet ook GeoJunxion (voorheen bekend als AND Mapping) mee. GeoJunxion gebruikt de locaties van schoolzones in de eigen informatiediensten en leveren de data door aan bijvoorbeeld hun logistieke klanten.

De proef vindt plaats binnen het project Verkeersmanagement Informatie voor Route Advies (VM-IVRA).

We zijn eind 2022 begonnen met circa 500 basisscholen in Amsterdam, Rotterdam, Den Bosch, Helmond en Meierijstad. Het is de bedoeling dat de in-car service schoolzone daarna voor heel Nederland mogelijk wordt. Naast waarschuwingen afgeven kunnen de serviceproviders het verkeer ook om de schoolzones heen leiden.

Wat moeten scholen doen?

Basisscholen in de gemeentes Amsterdam, Rotterdam, Den Bosch, Helmond en Meierijstad kunnen bijdragen aan de proef door informatie aan te leveren over schooltijden, vakanties en vrije dagen.

De (navigatie)apps willen namelijk alleen waarschuwen op tijden dat er kinderen van en naar school onderweg zijn.

Scholen kunnen deze informatie via mijn.vensters.nl van de PO-raad aanleveren én publiceren dit vervolgens op Scholen op de kaart.

Deze informatie wordt via NDW ontsloten richting (navigatie)serviceproviders zodat zij weggebruikers op maat kunnen waarschuwen over naderende schoolzones. Zo dragen we bij aan verkeersveiligheid rond scholen en leefbare woonwijken.

Meer informatie

De proef van Rijkswaterstaat, samenwerkende wegbeheerders, serviceproviders en NDW (Nationaal Dataportaal Wegverkeer) start eind 2022.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@vmivra.nl.