Data-uitwisseling

De dataketen werkt als volgt: scholen delen gegevens over schooltijden, vakanties en vrije dagen met de PO-Raad om dit op de website ‘Scholenopdekaart.nl’ te vermelden. Gemeenten pakken hun rol door scholen actief te stimuleren om hun data actueel te houden.

Via NDW

Deze schoolgegevens, samen met de locaties van scholen en schoolzones, worden vervolgens via het Nationaal Dataportaal voor Wegverkeer gedeeld met (navigatie)serviceproviders.

De apps sturen dan meldingen naar automobilisten die rond start en einde van de lesdag in de buurt van de school rijden. Dat zijn immers de momenten dat er veel kinderen op de weg zijn en er potentieel gevaarlijke situaties ontstaan.

Werkende dataketen 

Doel van de pilot was om de dataketen (verzamelen, delen en ontsluiten van schoolinformatie via navigatiesystemen) zodanig in te richten dat de inzet van navigatiesystemen daadwerkelijk kon bijdragen aan slimme en veilige mobiliteit, specifiek in de buurt van basisscholen.

Daarvoor is het nodig dat weggebruikers op het juiste moment, op de juiste locatie én op veilige wijze een waarschuwing, dan wel een alternatief routeadvies krijgen.