Nieuwe update verkeersbordenbestand

Het verkeersbordenbestand is verder verbeterd en robuuster gemaakt. Het gaat hierbij vooral om technische updates, die onregelmatigheden hebben opgelost en aanvullingen en opschoningen.

De updates zijn deels op 9 juli meegekomen in een verbeteractie. De volledige update volgt op 1 augustus. Ondertussen werken we aan nieuwe verbeterpunten.

Fietsers en verkeersborden
Beeld: NDW

Aangevuld en verbeterd

In de afgelopen maand verwerkte NDW ongeveer 375.000 updateberichten die bevestigen dat een bord er nog steeds staat. In totaal staan er in het verkeersbordenbestand nu ruim 1,8 miljoen borden.

Diakritische tekens (ä, û etc.) worden nu goed weergegeven en locaties in het NWB-wegvak zijn geoptimaliseerd. Plaatsnaamborden zijn vergeleken met de officiële plaatsnamen volgens het CBS en aangepast. Ook zijn de beschrijvingen van de onderborden verbeterd.

Opgelost

Afwijkingen van het actueel beeld t.o.v. het bestand zijn hersteld. Hierbij gaat het om mutaties over een bepaald verkeersbord, die niet altijd in de juiste volgorde werd weergegeven, waardoor de meest recente mutatie (het actuele beeld), niet altijd in de output zichtbaar was. Hiervoor is 9 juli een tussenversie gepubliceerd.

Ook verdwijnen er een enkele keer borden uit het bestand, terwijl deze nog wel langs de weg staan. Dat kan gebeuren, omdat dit geen borden zijn die volgens de uitvraag van het ministerie van IenW tot de levering behoren.

Verder wordt er strakker gecodeerd naar het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV). Voldoet een verkeersbord hier niet aan, omdat het bijvoorbeeld een mix is van 2 borden of een foutief plaatje bevat, dan krijgt het verkeersbord de RVV-code onbekend.

Waar werken we nu aan?

Momenteel wordt het actueel beeld eens per maand gepubliceerd in het verkeersbordenbestand. Omdat dit bestand via open data te downloaden is, krijgt de download de timestamp van het moment van downloaden, terwijl dit eigenlijk de datum van publicatie van het bestand (eens per maand) moet krijgen. Inmiddels zijn we met deze afwijking aan de slag gegaan.