Verkeersborden

Op deze pagina vindt u informatie over de verkeersbordendatabase en over de ontwikkelingen op dit gebied.

Het ministerie van IenW heeft bij de HR groep het verkeersbordenbestand ingekocht en aan NDW gevraagd het distributiekanaal voor de open data van deze inkoop te verzorgen. 

De HR groep verwerft de borden door inwinning met rondrijdende auto’s en door een applicatie aan wegbeheerders beschikbaar te stellen om mutaties in te voeren. De inwinning op basis van rondrijdende auto’s kent een jaarlijkse update frequentie. Mutaties die door de wegbeheerder zelf worden ingevoerd kunnen recenter zijn.

In het bestand zitten onder meer de rode RVV codes van de verkeersborden, locatiegegevens, gemeente-, woonplaats- en straatnaam, een foto en mogelijk een relatie met het NWB. De volledige inhoud van het bestand is op de NDW open data docs in te zien. Als bij het rondrijden wel een bord wordt waargenomen, maar dit heeft geen RVV code, dan wordt deze op onbekend gezet.

De verkeersborden worden als Json bestanden aan NDW aangeboden en op een centrale omgeving geplaatst waar ze met een API vanaf gedownload kunnen worden. De Json bestanden worden niet bewerkt, ze worden zoals ze ontvangen zijn voor de download beschikbaar gesteld.

Als selectie parameter kan de gemeentecode worden opgegeven, alsmede een periode waarvan je de mutaties wilt ontvangen.

Naast 1:1 doorleveren van de ontvangen Json bestanden biedt NDW ook een zogenaamd Actueel Beeld, de stand van zaken op de eerste dag van de maand, aan. Om dit te bepalen worden alle mutaties door ons verwerkt.

Het actueel beeld is als JSON bericht én als .CSV bestand beschikbaar, en er zijn drie selectieparameters mogelijk (gemeente code, RVV bordcode en een of meer NWB wegvakken)

NDW en RWS gebruiken zelf de inhoud van de verkeersborden database om diverse uitbreidingen en verbetering aan het Nationaal Wegenbestand te kunnen doorvoeren. Denk hierbij aan het voltooien van rotondes, het completeren van het NWB met vrijliggende fietspaden, het bepalen van diverse toegangsbeperkingen.