Onze diensten gebruiken

We gaan graag in gesprek met wegbeheerders, dienstverleners, kennisinstituten en open data-afnemers over het gebruik en de kwaliteit van onze data en diensten. En over mogelijke toepassingen hiervan. Lees ter inspiratie ook eens onze 3 praktische voorbeelden.

Samen met marktpartijen

Voorziet onze open data onvoldoende in de behoefte? Dan kijken we graag samen hoe we dit kunnen verbeteren.

Zoals met een Data+Diensten-overeenkomst.

Voor de marktpartij en NDW geldt de afweging of de tegenprestatie in verhouding staat tot de meerwaarde van de aanvullende diensten. Behalve de toegang tot een 24/7 servicedesk gaat dat om service level agreements (afspraken over de snelheid waarmee eventuele storingen in de datastroom worden verholpen), deelname aan het gebruikersoverleg, ondersteunende informatievoorziening enzovoort.

Voor een voorbeeld van de Data+Diensten-overeenkomst neemt u contact op met NDW.

Samen met overheden

Aan overheden levert NDW standaard extra ondersteuning, zoals toegang tot een 24/7-servicedesk. Lees hier meer over op de pagina Dienstverlening aan gemeenten.