Dienstverlening aan gemeenten

NDW is er ook voor alle gemeenten in Nederland. Uw gemeente kan dus gebruik maken van de diensten van NDW. 

Verkeersdata

Onze verkeersdata bestaat onder andere uit verkeersintensiteiten, snelheid, reistijd, incidenten, brugopeningen etc.

De data is beschikbaar gemaakt aan de ene kant door inwinning via marktpartijen en ontsluiting van verkeersdata via NDW, zoals Floating Car Data. En aan de andere kant wordt verkeersdata door de gemeente zelf gemeten en geleverd aan NDW.

NDW verwerkt deze verkeersdata en slaat de data op en maakt ze beschikbaar via haar centrale applicaties. Voor gemeenten geeft dit, afhankelijk van de behoefte, inzicht in de actuele en historische situatie op de weg middels applicaties die NDW in gezamenlijkheid met haar partners ontwikkeld. 

NDW werkt door haar landelijk centrale rol als dataportaal aan datadiensten die voor meerdere wegbeheerders beschikbaar zijn.

Applicaties

De gemeentelijke data is via gebruiksvriendelijke applicaties beschikbaar voor data analyses, visualisaties, rapporten die van belang zijn voor uiteenlopende beleidsvraagstukken op het gebied van bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid.

Deze informatie kan dienen als input voor beleid over belasting van de gemeentelijke omgeving, milieuaspecten en vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening.

Bekijk voor meer informatie het beknopte overzicht, of neem contact op met Ernst Scheerder.

Herkomst- en bestemmingsdata via TomTom Move

Vanaf 2023 is het TomTom moveportaal landelijk ingekocht. Met TomTom Move wordt herkomst en bestemming van verkeer inzichtelijk gemaakt. Deze data is relevant voor bijvoorbeeld het detecteren van sluipverkeer of het plannen van omleidingen.

Het portaal is beschikbaar voor alle wegbeheerders via NDW. In het TomTom move portaal zijn de volgende functies beschikbaar via NDW:

  • Origin destination: Met de origin destination and selected link toepassing is het mogelijk om herkomsten en bestemming van verkeer op een stuk weg of van een gebied inzichtelijk te maken.
  • Traffic Stats: Met de traffic stats kunnen historische reistijden, snelheden (waaronder v85) en aantallen worden opgevraagd.

Beide producten zijn gebaseerd op de floating car data die TomTom levert. Dit betekent dat niet al het verkeer wordt gemeten maar ongeveer 10-20% afhankelijk van locatie en tijdstip. Voor meer informatie over wat floating car data inhoudt bezoek je ons documentatieportaal.

Wegbeheerders kunnen een login aanvragen door een mail te sturen naar NDW Servicedesk.

Meer informatie over het aanvragen en hoe de tomtom move applicatie kan worden gebruikt vind je op onze docspagina: https://docs.ndw.nu/handleidingen/hbtool/