Radarmetingen in Drenthe voor onderzoek

Het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW) voert de komende tijd op 12 verschillende plekken snelheidsmetingen uit in de provincie Drenthe. Deze snelheidsmetingen worden uitgevoerd door radarapparatuur die tevens zijn uitgerust met een laag-resolutie camera.

Deze laag-resolutie camera is nodig om de radar te richten. De camera is vanwege de lage resolutie niet in staat gezichten of kentekens te herkennen.

De snelheidsgegevens worden gebruikt voor een onderzoek waarin de bruikbaarheid van een bestaande snelheidsdata op wegen met een maximum snelheid van 30 km/u worden onderzocht.

Hiervoor heeft NDW nauwkeurige gegevens nodig van het snelheidsgedrag op een aantal wegen. De gegevens worden niet gebruikt voor handhaving.

radar voor meting

Onderzoek

NDW koopt landelijk snelheden van Floating Car Data (FCD) in. Floating Car Data komt uit locatiegegevens die apps, navigatiesystemen, auto’s, telefoons doorgeven. Op basis van dit soort informatie ontvangt NDW elke minuut de gemiddelde snelheid op alle wegen in Nederland.

Deze informatie wordt bijvoorbeeld gebruikt om file-informatie op de radio te geven, maar ook om bij evenementen als de TT in Assen verkeersmaatregelen in te kunnen zetten of het bepalen van het verkeersveiligheidsbeleid.

Verkeersveiligheidsbeleid wordt in Nederland opgesteld vanuit een risicogestuurde aanpak. Dat betekent dat informatie wordt verzameld over het risicoprofiel van een weg en op basis van het risico van de weg maatregelen worden bepaald. Het risicoprofiel wordt enerzijds bepaald door wegkenmerken zoals de breedte van de weg, bomen langs de weg, of er langsparkeren is etc en anderzijds door het weggedrag van de verkeersdeelnemers.

Een veelgebruikte maat voor het weggedrag van de verkeersdeelnemers is de V85, de snelheid waar 85% van het verkeer zonder blijft. Deze V85-waarde kan succesvol worden afgeleid van de FCD-snelheden op wegen met een maximum snelheid van 50 km/u of hoger.

Van wegen met een maximum snelheid van 30 km/u weten we niet zo veel, omdat hier relatief weinig snelheidsmetingen worden gehouden. In dit onderzoek worden metingen verricht met nauwkeurige snelheidsapparatuur (radar) om de V85 te kunnen bepalen. Vervolgens wordt onderzocht of we deze waarde ook kunnen afleiden uit FCD.

Metingen

De metingen vinden plaats met telkens 2 radarsystemen (een voor elke richting) op verschillende wegen met een maximum snelheid van 30 km/u. Voor ons onderzoek is het van belang dat we verschillende type 30 wegen bemeten, daarom hebben we locaties geselecteerd die rustig zijn en die druk zijn en waar wat harder wordt gereden en locaties waar goed aan de maximum snelheid wordt gehouden. De metingen vinden plaats van 1 oktober tot en met half november op de volgende 12 locaties:

Locatie

Plaats

 1. Esweg

Eelde

 1. Oude Asserstraat

Vries

 1. Dijkhuizen

Ruinerwold

 1. Westerstraat

Ruinen

 1. Hoofdstraat

Grolloo

 1. Koningspark

Nooitgedacht

 1. De Pol

Peize

 1. Peesterstraat

Norg

 1. Hoofdweg

Steenbergen

 1. Heuvelenweg

Dwingeloo

 1. Meulakkers

Diever

 1. Kievitweg

Havelte