Wat laag water betekent voor het wegverkeer

Datablogs

Eindelijk, de rivieren stromen weer vol. Want wat heeft de binnenvaart te lijden gehad onder de aanhoudende droogte! Sinds juli dit jaar tot begin december was de waterstand in de rivieren zo laag, dat veel binnenvaartschepen niet volledig konden worden beladen. Want betekende dat voor het transport? Is er meer heen en weer gevaren of was er misschien sprake van een tijdelijke overheveling naar vervoer over land?

Een goede vraag. En vooral dat laatste deel is ook prima uit te zoeken met onze historische database van NDW, in combinatie met de publieke data van het havenbedrijf Rotterdam.

We hebben eerst gecheckt hoeveel er in de laag-waterperiode verscheept is. Was dat zoals gebruikelijk? Uit de overslaggegevens van het havenbedrijf Rotterdam leren we dat in het derde kwartaal de totale overslag licht gedaald is, met 0,4%, in vergelijking met het jaar ervoor. Maar als we specifiek kijken naar de containers dan is er juist een all-time record: er zijn nog nooit zoveel containers overgeslagen in Rotterdam als in augustus 2018. En het zijn nu net die containers die zich ook lenen voor transport over de weg, beter dan bijvoorbeeld bulkgoederen.

Om in die droogteperiode de stijging in containers te kunnen afhandelen, moet je óf veel vaker varen óf meer via het spoor of de weg gaan vervoeren. Omdat het spoort in Nederland al erg druk bezet is, verwachte we dat eerder een alternatief over de weg wordt gezocht dan over het spoor. We zoeken in onze historische database of dit alternatief op de weg wordt gevonden – of we inderdaad een stijging van het vrachtverkeer zien in het derde kwartaal. Hiervoor kijken we naar een aantal meetlocaties op de A15, die op zich een goed ‘wegalternatief’ biedt voor de doorvoer naar Duitsland over de Waal en de Rijn. Om de juiste voertuigen eruit te kunnen halen, filteren we de data op voertuiglengte (>12.2 m).

Figuur 1. Het intensiteitsverloop van het vrachtverkeer
Beeld: NDW
Figuur 1. Het intensiteitsverloop van het vrachtverkeer

Resultaten

In bovenstaande figuur hebben we wat resultaten van onze database-zoektocht weergegeven. In de grafiek geeft het gekleurde vlak de periode van laag-waterperiode aan. Op de A15 zien we dat de hoeveelheid vrachtverkeer aan het begin en eind van deze laag-waterperiode nagenoeg gelijk is gebleven, er is een zeer lichte stijging. (Bij knooppunt Deil zien we aan het begin van deze periode een daling, maar die wordt veroorzaakt door de zomervakantie.)

De lichte stijging in vrachtverkeer kan te maken hebben met de waterstand, maar het kan natuurlijk ook gewoon de groeiende economie of seizoensinvloeden zijn. Om daar meer zekerheid over te krijgen, hebben we ook het vrachtverkeer op de A1 en A67 onder de loep genomen: twee minder voor de hand liggende alternatieven voor vervoer over de binnenwateren. Op de A1 en A67 zien we net als bij Deil de dip van de zomervakantie, maar toch óók een lichte stijging in de maanden oktober en november ten opzichte van april en mei. Dit betekent dat het vrachtverkeer op de A15 niet meer is toegenomen dan op andere wegen in het land.

Conclusie? De binnenvaart heeft zich vooral gered door vaker op en neer te varen – en misschien: af en toe de trein te pakken. Kennelijk is het zo eenvoudig nog niet om tussentijds te switchen van modaliteit en wordt vooral gezocht naar oplossingen binnen de ‘vertrouwde’ modaliteit.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.