Staf

In de staf zijn de bedrijfsleiding, de bedrijfsvoeringstaken en ondersteuning en de communicatie geborgd.