Real time systemen

Als NDW verzamelen, bundelen en distribueren we real-time data over de situatie op de weg.

Denk dan aan informatie over bijvoorbeeld de verkeersintensiteit, de gemiddelde snelheid, wegwerkzaamheden en files. We hebben voor deze data verschillende applicaties ontwikkeld, zoals het NCIS (gegevenslevering), Melvin (melden en afstemmen wegwerkzaamheden), NDW Viewer (grafische presentatie NDW-data) en CBM (configuratiebestanden maken en beheren).