Programmabureau

Het programmabureau is verantwoordelijk voor de interactie tussen strategie, de tactische Release Train en de uitvoering in de Agile Teams.

Verbinden, adviseren, coördineren

Het vervult verschillende rollen zoals het managen van processen, het uitvoeren van projecten, de overdracht van kennis en de strategische advisering op thema’s. Kortom, het programmabureau heeft een verbindende, adviserende en coördinerende rol.