NDW location services

Om onze data te kunnen duiden, is het belangrijk om ze op de juiste wijze weer te geven op een kaart.

Dat ‘projecteren’ is echter een uitdaging op zich. Eén probleem is dat een kaart met het oog op de ‘visuele leesbaarheid’ zelden echt op schaal is.

Op wegenkaarten worden de wegen bijvoorbeeld groter (breder) weergegeven dan ze in die schaal zouden moeten zijn. Als we aan die wegen dan ook nog informatie willen koppelen, zoals de locatie van een telpunt, levert dat al snel een vertekend beeld op. 

Gelukkig heeft NDW veel kennis in huis over het koppelen van data aan kaarten. We zorgen altijd voor een goed evenwicht tussen waarheidsgetrouw en bruikbaar.