Contracten en operaties

Team ConOps bevat de diensten Inkoop, Juridisch advies, Implementatie, Contractmanagent en Servicemanagement.

Dit team verleent diensten aan zowel de NDW-partners, als de eigen interne organisatie.

Inkoop

Wegbeheerders zijn een databron, of hebben behoefte aan data. Private partijen kunnen interessante data bezitten, of deze creëren. Als partners hier behoefte aan hebben, werkt ConOps als inkoopcentrale.

Dat kan door een specifieke inkoop bij 1 partij, of door het opstellen en beheren van bredere Raamovereenkomsten. Daarnaast kan NDW ook andere gerelateerde zaken voor de partners inkopen, indien daar behoefte aan is.

Voor de interne organisatie ondersteunt en begeleid het team de inkoopprocessen. Van enkelvoudige inkoop tot en met Europese Aanbestedingen.

Juridisch advies

De samenwerkingsovereenkomst is het bestaansrecht van NDW. Deze overeenkomst moet altijd actueel zijn, en vergt daarmee regelmatig onderhoud.

Daarnaast adviseert ConOps het MT op allerhand juridische vraagstukken en ziet ConOps toe op naleving van wet- en regelgeving.

Implementatie

Tussen intentie en productie, zit de implementatiefase. ConOps begeleidt projecten in het implementeren van fysieke technologieën, zoals de aanleg van meetpunten en bijvoorbeeld ook de real time bandenspanningsmeters.

Contractmanagement

Het inkopen van diensten en data is één ding, maar zorgen dat de diensten ook volgens afspraak geleverd worden is een tweede. ConOps ziet er op toe dat overeenkomsten nagekomen worden en bij nalatigheid van een opdrachtnemer schroomt ConOps niet om hier passend maatregelen voor te treffen. Dit kan uiteraard alleen vanuit een goede samenwerking met de opdrachtnemers.

Service Management

Wat kunnen partners van NDW verwachten als er vragen zijn, en tot hoe ver reikt de service. Vanuit ConOps worden hiervoor kaders gemaakt en met de partners afgestemd. Onze Service Desk gebruikt deze kaders als uitgangspunten voor hun werkzaamheden. Daarnaast wordt op operationeel intensief contact onderhouden met dataleveranciers om het gestelde kwaliteitsniveau hoog te houden en als even kan nog iets hoger dan de afspraken hierover zijn.