Over NDW

In NDW werken Nederlandse overheden samen aan het inwinnen, combineren, opslaan en distribueren van mobiliteitsdata.

Deze gegevens zijn essentieel voor het managen van het verkeer, ze voeden talloze verkeersinformatiediensten en vormen een stevige basis onder het mobiliteitsbeleid in ons land.

NDW is een initiatief van bovenstaande partners. Data van en over het wegverkeer zijn onze core business. We regelen de inwinning ervan, zien toe op de kwaliteit, we verrijken data, slaan ze op en stellen ze beschikbaar.

Er is een digitale transitie gaande in de mobiliteit.

En daarin pakt het NDW haar rol.

Met onze kennis en ervaring helpen we wegbeherende overheden en onze private partners om de overvloed aan beschikbare data slim te benutten.

We maken van de bergen aan gegevens een schat aan informatie.

Vanaf onze gloednieuwe thuisbasis in Utrecht gaan we door. 

Met het bewerken en ontsluiten van gegevens voor wegbeheerders en het doorontwikkelen van het Nationaal Wegenbestand.

En via het NTM ontsluiten wij nu ook de data van diverse andere data knooppunten.

Onder meer uit het openbaar vervoer. Daardoor kunnen reizigers informatie op maat ontvangen en zo optimaal en duurzamer van A naar B komen.

Hoe dan ook. Op onze nieuwe locatie gaan we door met analyseren, adviseren en faciliteren.

Maar ons kantoor wordt nog meer een samenwerkingsplek, een ontmoetingsplaats.

Één centrale landelijke hub. Waar we niet alleen gegevens, maar ook partijen met elkaar verbinden.

Waar we elkaar ontmoeten en de laatste kennis delen.

Met onze bredere scope, onze wendbare instelling en ons nieuwe fysieke kantoor, is NDW klaar voor de toekomst. 

Zo faciliteren wij de digitale transitie in de mobiliteit.

Duurzaam, slim en verbonden. Doet u mee?