Urban Data Access Platform

Het Urban Data Acces Platform is gericht op het ontvangen en snel doorgeven van data ten behoeve van het slim aansturen van objecten zoals intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI), beweegbare verkeerspalen (bollards) en slagbomen.

Optimaliseren en informeren

Op het UDAP-platform kunnen wegbeheerders hun slimme objecten aansluiten, zodat deze kunnen communiceren met andere op UDAP aangesloten objecten en applicaties.

Hiermee kunnen wegbeheerders specifieke voertuiggroepen voorrang verlenen boven andere groepen weggebruikers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ambulances, vrachtwagens en openbaar vervoer.

Daarnaast kunnen wegbeheerders de aangesloten verkeerslichten optimaliseren met aanvullende voertuiginformatie en bestuurders informeren over de verkeerslichten via statusinformatie en snelheidsadviezen.

Aansluiten op UDAP

Om aan te kunnen sluiten op UDAP moeten er verschillende activiteiten uitgevoerd worden.

Via de website van CROW is een stappenplan te downloaden, waarin alles beschreven is, zie actie 3.1 op pagina 34. 

Op deze website zijn ook de standaarden en andere informatie met betrekking tot UDAP te vinden.

Contact

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande vragen? Neem dan contact op met NDW via udap@ndw.nu.