Orange papers

Orange Papers zijn white paper publicaties van de uitvoeringsorganisatie NDW. Deze papers zijn bedoeld u beknopt te informeren over een complex vraagstuk en de filosofie die NDW hierover presenteert. Het is bedoeld om u te helpen een probleem te begrijpen, een probleem op te lossen of een beslissing te nemen.

De doelgroep van deze Orange Papers is bestuurders die mobiliteit in portefeuille hebben.