Napcore

Op 2 december 2021 is het Europese project NAPCORE officieel van start gegaan, dat een looptijd heeft tot eind december 2024.

In NAPCORE werken alle Europese lidstaten samen om de reeds bestaande nationale toegangspunten voor mobiliteitsdata, de zogenaamde NAP's, te versterken zodat zij de basis digitale infrastructuur voor ITS in Europa kunnen vormen.

Het doel van de Nationale Toegangspunten is om Europa-breed de beschikbaarheid en toegankelijkheid van mobiliteitsdata te vergroten met als resultaat om reizigers zo goed mogelijk te voorzien van adequate Europese navigatie- en reisinformatiediensten. 

Daarvoor is het nodig dat de bestaande NAP’s nadrukkelijker gaan samenwerken en hun dienstverlening te harmoniseren en versterken. De samenwerking is gericht op de volgende hoofdonderdelen:

  • Het ontwikkelen en implementeren van een duurzame EU-brede governance voor de NAP’s;
  • Het harmoniseren en verbeteren van de NAP dienstverlening;
  • Het ontwikkelen van generieke producten om datacollectie, -toegankelijkheid en -uitwisseling te verbeteren (waaronder standaarden);
  • Het harmoniseren van het toezicht op de uitvoering van de toepasselijke regelgeving.

Het project wordt gesubsidieerd door de Europese Commissie. Het ministerie van I&W is namens Nederland lid van de NAPCORE Stuurgroep.

Meerdere NDW-medewerkers vertegenwoordigen Nederland in de diverse werkgroepen. Daarnaast organiseert NDW de verbinding met overige betrokken organisaties als DOVA, RDW parkeerregister en CROW.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Ronald Jorna Interim project lead team NL
Bard de Vries Waarnemend lid Core Aligment team, voorzitter werkgroep H2, Gap analysis
Bard de Vries Lid Core Aligment team, voorzitter Werkgroep 4.1 Datex II
Michelle Fransen Lead H3.3 training outreach