Veelgestelde vragen: Functionaliteiten

Op deze pagina vind je 7 vragen over de functionaliteit van Diego.

1. Wie of wat is Diego?

Diego is een slimme alles-in-één webapplicatie, ontwikkeld door NDW. Alle wegbeheerders die regelscenario’s willen digitaliseren kunnen Diego daarvoor inzetten. In Diego kunnen regelscenario’s namelijk eenvoudig en snel opgesteld, goedgekeurd, beheerd en geraadpleegd worden.

2. Wat zijn de functionaliteiten van Diego?

Diego biedt verkeerskundigen de functionaliteit om eenvoudig en efficiënt nieuwe regelscenario’s te ontwerpen, valideren en goed te keuren.

Diego stelt verkeerleiders vervolgens in staat om deze regelscenario’s snel op te zoeken en te raadplegen, waarbij Diego ervoor zorgt dat iedereen met de actuele versie van een regelscenario werkt.

Ook helpt Diego met het bepalen van de gevolgen die een wijziging in het instrumentarium heeft voor de regelscenario’s waar een bepaald instrument gebruikt wordt.

3. Waarom zou ik overstappen op Diego?

  • Eén tool, één taal: vanaf nu hebben alle wegbeheerders dezelfde accurate informatie;
  • Door digitaal te werken ziet iedereen altijd dezelfde, meest recente versie
  • Niet meer knippen en plakken, maar omleidingsroutes intekenen op een digitale kaart. Dat is tijdbesparend en gebruiksvriendelijk;
  • Door de koppeling met netwerkmanagementsystemen selecteer je direct de beschikbare verkeersmanagementinstrumenten (zoals Dynamische route informatiepanelen, intelligente verkeersregelinstallaties, toerit doseer installaties).

4. Waarom heet de applicatie Diego?

Verkeerskundigen konden via een prijsvraag hun favoriete naam voor deze webapplicatie kiezen. Diego is ontstaan door wat creatief gebruik van letters: DIgitaliseren rEGelscenariO’s.

Diego was voor de meeste stemmers favoriet. Bovendien past Diego goed in het rijtje van andere NDW-applicaties, zoals Dexter en Melvin.

5. Is Diego een netwerkmanagementsysteem?

Diego is in feite een documentatiesysteem. In de regelscenario’s is beschreven hoe de verschillende schakelingen en DVM-services in de operationele netwerkmanagement- en bediensystemen (MobiMaestro, CDMS, Dynac) zijn geconfigureerd.

Diego is dus zelf geen operationeel systeem. In het RWS-project CHARM wordt Dynac als nieuw netwerk-managementsysteem geïmplementeerd. Diego en Dynac vullen elkaar aan.

6. Wat zijn regelscenario's?

Wegbeheerders gebruiken al jaren de zogenaamde regelscenarioboekjes. De boekjes maken duidelijk wat er waar moet gebeuren bij een incident, evenement of werk-in-uitvoering.

Wegverkeersleiders in de verkeerscentrale pakken deze boekjes erbij zodra de betreffende gebeurtenis zich voordoet en weten zo precies welke handelingen ze moeten verrichten om het verkeer veilig en vlot af te handelen.

7. Waarom willen wegbeheerders regelscenario's digitaliseren?

Regelscenarioboekjes zijn vooralsnog onmisbaar – maar ideaal is het niet. Het ontwerpen én beheren is namelijk omslachtig en bij het raadplegen van een boekje of een .pdf liggen fouten op de loer: heeft de wegverkeersleider wel de laatste versie?

Dit is de reden NDW Diego ontwikkeld heeft. Diego is een slimme alles-in-één webapplicatie. Alle wegbeheerders die regelscenario’s willen digitaliseren, kunnen Diego daarvoor inzetten. In Diego kunnen regelscenario’s namelijk eenvoudig en snel opgesteld, goedgekeurd, beheerd en geraadpleegd worden.