Standhouders

Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata

Het Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata (NTM) vormt een samenwerking tussen landelijke dataloketten t.b.v. integrale multimodale mobiliteitsdata.

Het NTM verleent faciliterende en coördinerende diensten voor overheden, dataloketten en private partijen als service providers via verschillende functies.

Voorbeelden hiervan zijn een dataregister, organiseren van dialoog en afspraken faciliteren over standaardisatie en interoperabiliteit.

Nationaal Dataportaal Wegverkeer en Nationaal Wegenbestand

In NDW werken Nederlandse overheden samen aan het inwinnen, combineren, opslaan en distribueren van mobiliteitsdata.

Deze gegevens zijn essentieel voor het managen van het verkeer, ze voeden talloze verkeersinformatiediensten en vormen een stevige basis onder het mobiliteitsbeleid in ons land.

NDW is een initiatief van Rijk, provincies en de 4 grote gemeenten. Data van en over het wegverkeer zijn onze core business. We regelen de inwinning ervan, zien toe op de kwaliteit, we verrijken data, slaan ze op en stellen ze via onze applicaties beschikbaar. Bekijk onze bedrijfsfilm!

Het Nationaal Wegenbestand (NWB) is een betrouwbare open databestand met alle openbare wegen in Nederland die een straatnaam of wegnummer hebben en in beheer zijn bij het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.

Het NWB is gedeeld eigendom van alle wegbeheerders en gebruikers van wegendata in Nederland.

Het NWB is toegankelijk voor iedereen en wordt gebruikt door een brede groep afnemers. De politie gebruikt de database bijvoorbeeld onder meer voor het bepalen van de locatie van een incident en marktpartijen maken verkeersmodellen die het verkeer voorspellen. Maar er kan nog veel meer. Bekijk hier de verschillende toepassingen.

Er is een digitale transitie gaande in de mobiliteit.

En daarin pakt het NDW haar rol.

Met onze kennis en ervaring helpen we wegbeherende overheden en onze private partners om de overvloed aan beschikbare data slim te benutten.

We maken van de bergen aan gegevens een schat aan informatie.

Vanaf onze gloednieuwe thuisbasis in Utrecht gaan we door. 

Met het bewerken en ontsluiten van gegevens voor wegbeheerders en het doorontwikkelen van het Nationaal Wegenbestand.

En via het NTM ontsluiten wij nu ook de data van diverse andere data knooppunten.

Onder meer uit het openbaar vervoer. Daardoor kunnen reizigers informatie op maat ontvangen en zo optimaal en duurzamer van A naar B komen.

Hoe dan ook. Op onze nieuwe locatie gaan we door met analyseren, adviseren en faciliteren.

Maar ons kantoor wordt nog meer een samenwerkingsplek, een ontmoetingsplaats.

Één centrale landelijke hub. Waar we niet alleen gegevens, maar ook partijen met elkaar verbinden.

Waar we elkaar ontmoeten en de laatste kennis delen.

Met onze bredere scope, onze wendbare instelling en ons nieuwe fysieke kantoor, is NDW klaar voor de toekomst. 

Zo faciliteren wij de digitale transitie in de mobiliteit.

Duurzaam, slim en verbonden. Doet u mee?