Is jouw gemeente klaar voor ISA?

Auto’s die vanaf de komende zomer van de fabrieksband rollen, zijn verplicht uitgerust met ISA. ISA betekent Intelligent Speed Assistance en is een verzamelnaam voor systemen die ervoor zorgen dat bestuurders niet meer onbewust de maximum snelheid overschrijden.

Om ISA nog beter te laten werken, moeten wegbeheerders hun verkeersborden én de bijbehorende data op orde hebben.

Bord bebouwde kom met data

Alle verkeersborden in George

Tegenwoordig beschikken auto's over geavanceerde dashboards die niet alleen de gereden snelheid weergeeft maar ook de maximum snelheid. Dit gebeurt onder andere op basis van verkeersborden die de camera in het voertuig langs de weg ziet.

Daarom is het nog steeds relevant dat verkeersborden fysiek op straat staan. Om wegbeheerders hierbij te ondersteunen, heeft het NDW het systeem George ontwikkeld zodat er een landelijk overzicht is van verkeersborden. Op onderstaande kaart staan alle bebouwde komborden van de kom Hulsel.

Bebouwde kom van de gemeente Hulsel

Bebouwde kom niet dicht? 4 mogelijke oorzaken

Met een algoritme hebben we gecontroleerd welke bebouwde kom zones in Nederland waterdicht afgesloten zijn  en welke niet. Hulsel heeft een gesloten bebouwde kom, waar zeven bebouwde kom-borden samen een gesloten kom vormen. Het kan voorkomen dat een bebouwde kom niet volledig afgesloten is, dat kan 4 oorzaken hebben:

  1. Er staat geen fysiek bord op straat
  2. Er staat wel een fysiek bord op straat, maar deze is (nog) niet opgenomen in George.
  3. Het bord staat wel in George, maar is (nog) niet correct gekoppeld aan het juiste wegvak.
  4. Er is een netwerkfout, bijvoorbeeld doordat een fietspad als rijbaan staat geregistreerd.
Landelijke kaart van bebouwde kommen

Landelijk beeld

Uit de analyse blijkt dat 55% van de bebouwde kom-zones niet volledig afgesloten is en dit komt door de  4 genoemde oorzaken.

Per kom zijn er vaak maar een paar omissies waar verbeteren niet veel werk zal zijn. De kaart van jouw bebouwde kom kan dan ook snel van rood naar groen verspringen.

Dit is bijvoorbeeld te zien bij de bebouwde kom van Vinkeveen, waar volgens het algoritme de bebouwde kom nog niet afgesloten is.

Laten we inzoomen op Vinkeveen om te zien wat er aan de hand is. De mogelijke locaties van ontbrekende bebouwde kom-borden zijn gemarkeerd met paarse en rode lijnen. Door hierop te klikken, kan men naar Google Maps gaan en de situatie ter plaatse bekijken.

De meest recente foto is van juni 2023, waar inderdaad geen bebouwde kom-bord te zien is. Streetview biedt de mogelijkheid om terug te gaan in de tijd; zo is te zien dat ook in september 2022 er geen bord stond. Het bord was wel te zien in augustus 2015 en is daarna in de loop van de tijd verdwenen.

Voor de gemeente is het belangrijk om niet alleen het bord terug te plaatsen, maar ook om de gegevens in George bij te werken. 

Op deze manier wordt uw bebouwde kom waterdicht! Bekijk de situatie in jouw gemeente op de landelijke kaart en identificeer welke van de vier oorzaken er voor zorgt dat jouw bebouwde kom niet gesloten is.

Vergeet niet om de verandering in George te registreren zodat in de volgende versie van de kaart jouw kom groen kleurt.

Beeld van Google Streetview

Vragen of tips? Laat het ons weten!

We hopen dat deze kaart helpt om de bebording te verbeteren en daarmee een bijdrage levert aan de verkeersveiligheid.

De kaart is een Proof of Concept. Mocht je vragen hebben over deze kaart of suggesties ter verbetering, laat het ons dan weten via mail@servicedeskndw.nu.

Dit artikel is deels gebaseerd op het CVS paper Validerende algoritmes ter controle van de maximumsnelheid en de bijbehorende bebording.

Ben jij, als gemeente, klaar voor ISA?

Steeds meer auto's in Nederland hebben
dashboards zoals deze auto's.

Een dashboard die, net als vroeger,
laat zien hoe hard je op dit moment rijdt.

Maar deze dashboards hebben steeds
meer functionaliteiten en laten ook zien...

...hoe hard je daadwerkelijk mag op
deze straat.

En dat is gebaseerd op de verkeersborden.

En daarom is het tegenwoordig extra belangrijk...

...dat de data van verkeersborden op orde is.

En ook dat de bebording op straat
daadwerkelijk op orde is.

Nieuwe voertuigen die in Nederland op
de markt komen...

...zijn verplicht uitgerust met dit soort systemen met camera's...

...die kijken naar verkeersborden.

Om je daarbij te helpen, heeft het NDW het systeem ‘George’...

...waarin je verkeersborden kan
registreren die in jouw gemeente staan.

In dit voorbeeld
zie je de verkeersborden van de plaats...

...Klundert die op de kaart staan en die
je ziet in George.

Met deze data hebben we een analyse uitgevoerd.

En die zie je hier.

Als je alle borden goed op de kaart zet
en koppelt aan die wegvakken...

dan kun je kijken of jouw bebouwde kom
volledig gesloten is.

En dat is het geval bij deze plaats Hulsel...

die zeven bebouwde kom borden heeft.

En waarin je een echt gesloten bebouwde kom hebt.

Maar het kan voorkomen dat een
bebouwde kom niet volledig gesloten is.

En dat kan vier verschillende 
oorzaken hebben.

Ten eerste dat er geen fysiek bord
op straat staat.

Ten tweede dat er wel een fysiek bord
op straat staat...

...alleen dat die helaas nog niet
opgenomen is in onze data.

En die kun je je als gemeente muteren,
waardoor die data wel is opgenomen.

Of ten derde, het bord staat
wel in onze data...

...maar het is nog niet helemaal
goed gekoppeld.

Hij is bijvoorbeeld gekoppeld aan
een verkeerd wegvak.

Of ten vierde, er zit een netwerk fout
in het netwerk.

In werkelijkheid is een fietspad,

in onze data staat dat
als een rijbaan waardoor je via...

...die weg toch de bebouwde kom in kan komen.

En dit zien we in Nederland.

We zien dat 55% van de bebouwde kom
zones niet volledig is gesloten...

...omdat één van de vier situaties,
die we net beschreven, aan de hand is.

Het goede nieuws is, dat vaak
maar één of twee borden ontbreken.

Dus als je die herstelt, 
als je dat puntje op de i zet...

...dan zal de kaart van jouw
bebouwde kom van rood naar groen kleuren.

Dat je ook een gesloten bebouwde kom hebt.

Vinkeveen heeft nog geen gesloten bebouwde kom.

Laten we inzoomen op Vinkeveen om
te kijken wat er aan de hand is.

Op de plek waar mogelijk het gat in
de bebouwde kom zit, hebben we de lijnen...

...paars en rood gemaakt.

En daar kun je klikken op de witte bolletjes.

Laten we deze kiezen.

En daar kun je doorklikken naar
Google Maps...

...waardoor je de situatie ziet, 
hoe die er op straat uitziet in juni 2023.

En we zien inderdaad dat op
deze plek geen bebouwde kom bord staat.

Het mooie van Google is, 
dat je ook terug kan in de tijd...

...dus je kan kijken wat was er nou daarvoor?

Bijvoorbeeld in september 2022.

En ook daar zie je geen verkeersbord.

Maar er is nog een oudere foto
 in dit geval van augustus 2015.

En daar zie je het bebouwde kom bord
die in de loop van de tijd verdwenen is.

En als je terug gaat naar de foto
van juni 2023...

...zie je het paaltje waar het bord
heeft gestaan ook nog.

Als je nou dit bord terugplaatst
als gemeente, vergeet dan ook niet...

...om terug te gaan naar de kaart,
waarin je kan doorklikken naar George...

...en het bord te plaatsen in de applicatie
en te koppelen aan dit wegvak.

En op die manier heb
je je bebouwde kom gesloten.

Bekijk de situatie in jouw gemeente op
de landelijke kaart.

En kijk welke van de vier
mogelijke oorzaken van toepassing is...

...waardoor jouw bebouwde kom nog
niet volledig gesloten is.

En vergeet niet om, als je dat hebt gedaan...

...ook de data te muteren in de applicatie George.

Op deze manier zorg je ervoor dat
de data van jouw bebouwde kom sluitend is.

En we hopen dat de kaart je
aanknopingspunten geeft...

...om de bebording te verbeteren.

Wat we hebben gemaakt is
een proof of concept.

Dus heb je vragen?

Neem contact met ons op...

...zodat we samen de kaart kunnen
verbeteren naar een volgende versie.