Data-items op orde, NDW klaar voor monitoring DataTop15

NDW heeft de monitoring ingericht voor de DataTop15.

DataTop15 is onderdeel van het programma 'Digitalisering Overheden'. Doel van dit programma is  dat alle overheden in 2023 'digitaal capabel in mobiliteit' zijn.

Dit is erg belangrijk, omdat digitale verkeersinformatie kan bijdragen aan grotere opgaven zoals het plannen van woningbouw of verbeteren van de leefomgeving.

Meerwaarde voor serviceproviders en weggebruikers

Hoe beter en actueler de data, hoe beter de serviceproviders hun klanten kunnen informeren. Dit komt ook weer ten goede van de doorstroming, verkeersveiligheid en duurzaamheid.

Ydo en dashboard
Epic-owner datakwaliteit Ydo de Vries

Samenwerking met Rijkswaterstaat

In de afgelopen periode heeft NDW intensief samengewerkt met Rijkswaterstaat (RWS) in het RWS-programma Talking Traffic om van de DataTop15 een succes te maken door inzicht te bieden in datakwaliteit en in de kwaliteitsverbetering.

Het ging hierbij vooral om de datastromen waar RWS relatief veel mee te maken heeft: Statische en dynamische maximumsnelheden, incidenten, iVRI’s (verkeerslichten), wegwerkzaamheden en brugopeningen.

Samenwerking met provincies en gemeenten

Met de andere wegbeheerders is binnen het programma Digitalisering Overheden gewerkt om voor de andere datastromen de kwaliteit op orde te brengen, zoals verkeersborden, parkeren en regelscenario’s.

Hoe nu verder? Dashboard datakwaliteit, API en ketenregie

Om inzicht te krijgen in de datakwaliteit, heeft NDW een dashboard ontwikkeld, waarbij toegang mogelijk is voor wegbeheerders.

Naast het dashboard is er ook een API ontwikkeld om resultaten van kwaliteitsregels te up- en downloaden, zodat dataknooppunten hun resultaten ook in het dashboard kunnen publiceren of er uit kunnen halen voor hun interne dashboards of informatie.

Uiteindelijke doel is om dit onderdeel te laten uitmaken van het Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata.

Daarnaast is een ketenregie-overleg opgezet voor onder meer bruggendata, waarbij iedereen in de keten aanwezig is. Hier wordt besproken wat goed gaat of verbetert moet worden, en wat er van de deelnemers wordt verwacht.

Tekst gaat verder na de afbeeldingen

Meer weten?

Wil je meer weten over digitalisering overheden of de DataTop15? Neem dan contact op met Jan Jaap van Dijke (Digitalisering overheden) of Ydo de Vries (DataTop15)