Minder vaak té hard gereden op Nederlandse wegen

Van onze weggebruikers houdt gemiddeld ca 64% zich aan de snelheidslimiet. In 2021 was dit ongeveer 60%. Er werd dus minder te hard gereden. De toegenomen drukte is hier waarschijnlijk de oorzaak van.

S85 2

Betere opvolging snelheidslimiet

In Zuid-Holland ligt percentage het hoogst, daar houdt 68% zich aan de snelheidslimiet. Dit was 62% in 2021. In Flevoland wordt de snelheidslimiet het vaakst overschreden, daar houdt bijna 60% zich aan de snelheidslimiet, 5% meer dan in 2021.

Grote verschillen

Tussen de verschillende snelheidslimieten zit veel verschil. Op de wegen met een snelheidslimiet van 30 km/u wordt het vaakst te hard gereden.

Op deze wegen zijn de meeste snelheidsovertreders te vinden in Drenthe. 64% van de voertuigen rijdt hier te snel. In Zuid-Holland, die wederom het beste uit de snelheidsdata komt, rijdt 43% te snel.

Op wegen met een snelheidslimiet van 50 km/u wordt het vaakst aan de snelheid gehouden. Op deze wegen rijden de meeste overtreders in Flevoland en wederom de minste in Zuid-Holland.

De berekende dataset bevat naast de risico indicator aandeel overschrijders, de inschatting van de V85 (de S85) en de gemiddelde snelheid.

Infographic van snelheidsberekeningen 2022
Beeld: NDW

Dataset aanvragen

Verkeerskundigen Marthe en Werner rondden onlangs de  snelheidsberekeningen 2022 af in opdracht van de Taskforce Verkeersveiligheid, waarmee de opvolging van de snelheidslimieten, de gemiddelde snelheid én de V85 voor het gehele wegennet zijn bepaald. 

Deze dataset is door elke wegbeheerder of in opdracht van een wegbeheerder aan te vragen door te mailen naar naar marthe.uenk@ndw.nu of werner.van.loo@ndw.nu.

In de dataset is het totale wegennet opgenomen. Meer informatie over hoe de S85 en de Veilige snelheid wordt bepaald is te vinden in onze onderzoeksrapporten.