Nieuwe Raamovereenkomst Levering Fiets- en Voetgangersgegevens

Per 1 oktober heeft NDW een nieuwe raamovereenkomst afgesloten met twaalf leveranciers van fiets- en voetgangersdata. Dit moment is feestelijk gevierd op 2 oktober.

Fietsdata steeds belangrijker

NDW beweegt zich steeds meer op het gebied van het verzamelen, verwerken en rapporteren van fietsgegevens en binnen die beweging is het ook logisch dat NDW voor haar partners de mogelijkheid biedt om de inkoop van deze gegevens voor hen te verzorgen.

In een multimodale wereld zal ook het registreren van het gebruik van fietsen steeds belangrijker worden en de verwachting is dan ook dat onze partners ook op dit beleidsveld meer en meer gebruik zullen maken van de diensten van NDW.

ROK fietsgegevens
Tekenbord