Historische data

De actuele data die we ontvangen, slaan we op in onze historische database.

Deze gegevens zijn van groot belang in het beleidsproces van overheden.