NDW-Viewer

De NDW viewer vertaalt verkeersgegevens naar informatie op een landkaart. De Viewer is te benaderen via mijnNDW.

Je ziet in één oogopslag hoe de verkeerssituatie is. Biedt informatie over wegwerkzaamheden, actuele DRIP-teksten en fileberichten (hoofdwegennet), reistijden, intensiteiten, puntsnelheden (FCD en lusdata), beeldstanden, matrixsignaalgevers, DRIPS en actuele gebeurtenissen op de weg, zoals brugopeningen en wegwerkzaamheden. Maar ook parkeergarages, hectometerpalen en Waze meldingen.