Melvin voor werkzaamheden

Melvin is de applicatie voor het invoeren en afstemmen van werkzaamheden en evenementen tussen beheerders van weg en water. Melvin staat voor MELden van Verstoringen in de Infrastructuur in Nederland. MELVIN is te benaderen via mijnNDW.

Ook wegwerkzaamheden en evenementen van Rijkswaterstaat (SPIN) en Andes (LTC) worden getoond. De Melvin-meldingen worden in DATEX II formaat aan service providers geleverd.

Melvin is met de partners van NDW ontwikkeld als tooling om (vaar) wegwerkzaamheden en evenementen in te voeren en af te stemmen. Voert een (vaar)wegbeheerder een afsluiting in, dan kunnen serviceproviders als navigatiediensten hier rekening mee houden in het aanbieden van de beste route.

Op de weg en het water

Naast werkzaamheden en evenementen op de weg is het in Melvin ook mogelijk om dit op het water in te voeren. Sinds 2019 werken diverse vaarwegbeheerders met Melvin en sinds 2022 werkt ook RWS met Melvin voor de invoer van werkzaamheden en evenementen op het water.

Afstemming

Melvin vergemakkelijkt de afstemming tussen alle betrokken partijen rondom werkzaamheden en evenementen. 

  • Alle werkzaamheden van alle systemen zijn inzichtelijk, ook voor burgers.
  • Aannemers kunnen invoeren in Melvin en rechtstreeks bij wegbeheerders indienen.
  • Als er meerdere (vaar)wegbeheerders bij werk betrokken zijn wordt dit automatisch gedetecteerd en worden deze bij het afstemproces meegenomen.
  • Er wordt over en weer met MoorWerkt en LTC kabels en leidingen gekeken naar raakvlakken met ondergronds werk.

Cijfers

Inmiddels werkt ca 85% van alle gemeentes en provincies met Melvin, 6% gebruikt een ander meldsysteem en 9% gebruikt geen enkel meldsysteem.