Dexter database

Dexter is de historische database waarin zich meerdere datastromen bevinden. Met deze data kun je rapportages exporteren over verkeersdata van specifieke punten of gebieden. Dexter is te benaderen via mijnNDW.

Dexter bevat verkeersdata voor het hele Nederlandse wegennet van 2010 tot enkele uren terug. Intensiteit-, snelheid-, reistijd-, bruggen-, incidenten en fietsdata selecteert en exporteert u in CSV of Excel format. Of maak gebruik van de standaard rapportages. 

Dexter staat voor Data Exploration and Explorer.

Dexter biedt verschillende functionaliteiten waarvan afnemers gebruik kunnen maken. Hieronder de meest gebruikte functies:

Actuele verkeersgegevens (AVG minuut-data)

Elke minuut krijgt Dexter van een kleine 100.000 locaties en trajecten snelheden, intensiteiten en reistijden binnen. Deze worden vervolgens ten behoeve van verschillende rapportages, exports en verkenners in Dexter verwerkt.

Een voorbeeld van een rapportage waar deze data voor wordt gebruikt is de rapportage ‘Gemiddelde voertuigverdeling per uur’ waarbij je een periode kan selecteren evenals meetlocatie(s).

Dexter berekent vervolgens het gemiddeld aantal voertuigen per uur evenals de gemiddelde snelheid per uur. Ook wordt de verdeling weergegeven over de verschillende voertuig categorieën. Wil je echt de diepte in gaan met de data kan je de verkeersdata opvragen op minuut in een export.

Individuele voertuigpassage data (IVP-data)

In het verlengde van AVG-data beschikt Dexter voor een 2-tal provincies over individuele voertuigpassage.

Waar de AVG-data altijd geaggregeerd is op minuutniveau wordt bij IVP elk voertuig individueel gemeten met de bijbehorende lengte en snelheid.

Floating Car Data

In Dexter is het nu mogelijk om zelf trajecten in te tekenen en daar direct de historie van op de vragen v.w.b. reistijden en snelheden. De gebruiker tekent een begin- en eindpunt op de kaart waarbij Dexter het traject berekent.

De gebruiker krijgt de lengte van het traject te zien, eventueel kan er nog een tussenpunt geplaatst worden. Er wordt een naam aan het traject gegeven en vervolgens kan de historische data van dit traject opgevraagd worden.

Dit alles is mogelijk door gebruik te maken van Floating Car Data. Dit zijn data op basis van gebruikers over miljoenen trajecten verdeeld in Nederland die Dexter elke minuut binnen krijgt.

Fietsdata

Verschillende leveranciers leveren fietsdata aan NDW.

Dit wordt verwerkt in Dexter om vervolgens aan te bieden aan de afnemers. Inmiddels van 3.081 meetlocaties, zowel permanent als periodiek, die data bemeten van fietspadgebruikers.

Datakwaliteit

Zoals bovengenoemd worden er enorm veel data verwerkt om de verschillende functionaliteiten aan te bieden. Daarom zijn er door team Datakwaliteit verschillende rapportages ontwikkeld om de kwaliteit van de data v.w.b. onder andere tijdigheid, volledigheid en compleetheid te garanderen.