Schatting SPI snelheid op basis van minuut gegevens

Sinds 2016 houdt Rijkswaterstaat de ontwikkeling van snelheden op het onderliggend- en hoofdwegennet bij in de jaarlijkse Monitor Snelheid.

De gewenste KPI in deze monitor is het aandeel van het verkeer dat zich aan de snelheidslimiet houdt. Op het hoofdwegennet registreren de meetpunten echter per minuut.

Alle snelheden zijn dus (harmonisch) gemiddeld over meerdere voertuigen. De Monitor Snelheid rapporteert daarom noodgedwongen over het aandeel van de minuten met een snelheid boven de snelheidslimiet en niet over het aandeel van het verkeer. Om meer in lijn te komen met Europese rapportages wil Rijkswaterstaat in de toekomst wel gaan rapporteren over het aandeel van de voertuigen.

Daarom heeft NDW voor Rijkswaterstaat onderzocht of het aandeel van de voertuigen statistisch afleidbaar is. Dit blijkt goed te kunnen met een nieuwe schattingsmethode die NDW gaat gebruiken voor de Monitor Snelheid 2023.