Operationalisatie definitie van voldoende veilige wegen en fietsinfrastructuur

Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV) beoogt om risicogestuurd verkeersveiligheidsbeleid op basis van risico-indicatoren te implementeren.

Hiervoor heeft het Kennisnetwerk SPV (KN SPV) definities opgesteld van voldoende veilige wegen en fietsinfrastructuur.

In drie sessies met provincies, gemeenten en vervoersregio’s en gebruikmakend van CROW-richtlijnen, zijn deze definities verder geoperationaliseerd. Er is bepaald welke wegkenmerken nodig zijn om de indicatoren te meten en hoe belangrijk wegbeheerders deze kenmerken vinden.

NDW is gestart om voor de eerste wegkenmerken gegevens in te winnen. De komende jaren breidt NDW dit aanbod uit.