PRORAIL aangesloten op MELVIN

De handtekeningen zijn gezet en daarmee is ProRail nu partner in het online platform Meldingen Verstoringen Infrastructuur (Melvin) van het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW).

Dit maakt afstemming over werkzaamheden aan weg, water en spoor met infrabeheerders makkelijker. Het startschot hiervoor werd maandag 24 juni gegeven door CEO John Voppen en Frederik Zevenbergen, lid Raad van Toezicht NDW en gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. 

Steeds drukker

De vraag naar mobiliteit groeit. En daarmee ook de noodzaak voor meer werkzaamheden, zowel aan het spoor als op de weg. Bovendien merken we dat door marktwerking en maatschappelijke ontwikkelingen de complexiteit van de planningen toeneemt. Brede mobiliteitsafstemming tussen de diverse infra- en wegbeheerders is dus belangrijk. Daarin voorziet het Nationaal Dataportaal Wegverkeer.  

Buitendienststellingen delen

Concreet betekent dit dat ProRail de data van buitendienststellingen deelt  met NDW. Deze data worden gevisualiseerd in het systeem Melvin (Meldingen verstoringen infrastructuur). Tot nu toe brachten alleen wegbeheerders, en Rijkswaterstaat als (vaar)wegbeheerder, alle informatie over stremmingen bijeen in dit systeem en stemmen zij regionaal af. Vanaf nu sluit ook ProRail hierbij aan, en delen we via Melvin informatie over geplande werkzaamheden aan het spoor.  

Dit is belangrijk voor de afstemming van werkzaamheden in de regio’s en het beschikbaar stellen van actuele informatie over stremmingen en omleidingsroutes, voor de overheden zelf maar ook voor serviceproviders van reis- en routeplanners. Met elkaar willen we voorkomen dat ondanks de enorme opgave waar de infrastructuur in Nederland voor staat, er parallelle hoofdroutes tegelijkertijd gestremd zijn. En willen we ervoor zorgen dat omleidingsroutes voor auto- en busverkeer beschikbaar zijn en stationspleinen bereikbaar voor busvervangend vervoer bij buitendienststellingen aan het spoor. 

John Voppen en Frederik Zevenbergen tekenen overeenkomst
Frederik Zevenbergen (links) en John Voppen zetten hun handtekening

John Voppen en Frederik Zevenbergen over ProRail op Melvin

John Voppen, CEO ProRail: Met het toevoegen van spoordata aan Melvin zetten we een belangrijke, concrete stap in het verder intensiveren van de samenwerking en afstemming tussen Rijkswaterstaat, regionale en lokale wegbeheerders en ProRail. De bouwopgave aan de vitale infrastructuur van Nederland is groot, het is van groot belang voor de reizigers dat we hierin optimaal afstemmen om zo hinder te beperken. 

Frederik Zevenbergen, lid van Raad van Toezicht NDW en gedeputeerde van Zuid-Holland: Een toename van vracht en reizigers én een toename van (toekomstige) werkzaamheden vraagt om nog intensievere afstemming. Door het spoor toe te voegen aan wegen en vaarwegen brengen we op één platform ons totale mobiliteitssysteem in kaart, waardoor verrassingen zo veel mogelijk worden voorkomen en hinder beter kan worden beperkt.

We starten met het zichtbaar maken in Melvin van de meest impactvolle buitendienststellingen, de volgende stap is erop gericht dat we met een jaar vooruitkijken naar de volledig stremmende buitendienststellingen.  

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met themamangager Ruud van den Dries.