Nieuwe set V85 beschikbaar

De nieuwe dataset V85 is gereed. Deze is beschikbaar voor wegbeheerders en voor opdrachtnemers van wegbeheerders. De dataset is op te vragen via het aanvraagformulier.

Omslag V85