Alle verkeerstekens op één plek

Jouw auto geeft aan dat je maximaal 50 mag rijden. En dat terwijl je net nog langs een bord met 80 reed. Welke snelheid houd je aan?

Wegbeheerders moeten straks actuele, betrouwbare digitale verkeersregels delen met weggebruikers. Daarom ontwikkelt CROW een nieuw informatiemodel voor verkeerstekens op verzoek van NDW, namens het ministerie van IenW.

Verkeersborden en data

Huidige publicatie van verkeerstekens

Meerdere partijen (zoals wegbeheerders, het NDW en aanbieders van navigatiesystemen) publiceren, beheren en bewaren gegevens over verkeersborden.

Doordat deze partijen verschillende software gebruiken, wordt de informatie dubbel beheerd en opgeslagen. De mutaties worden handmatig ingevoerd.

Het nadeel hiervan is dat de informatie niet interoperabel beschikbaar is voor diverse applicaties. Momenteel moeten de partijen allerlei tijdrovende en omslachtige oplossingen bedenken om hun werk goed te kunnen doen.

Nieuw informatiemodel

CROW gaat het nieuwe informatiemodel verkeerstekens ontwikkelen. Het voornaamste doel van het Informatiemodel voor Verkeerstekens is om de informatiebehoefte van SMART Mobility vast te leggen.

Hierdoor kunnen systemen zoals een rij-assistent of navigatie-assistent de bestuurder op het juiste moment voorzien van de benodigde informatie over het juiste gebruik van de weg.

Bovendien kunnen autonome voertuigen deze informatie ook gebruiken. Het Nationaal Dataportaal Wegverkeer zorgt er samen met de wegbeheerders voor dat de bijbehorende verkeerskundige informatie beschikbaar is.

Tijdens het ontwikkelen van dit nieuwe model worden wegbeheerders, verkeersdeskundigen en softwareleveranciers betrokken ter beoordeling van de compleetheid en geschiktheid van het model. Zij hebben openbare inspraak en hun bevindingen worden geëvalueerd door CROW en het Nationaal Dataportaal Wegverkeer.

Denk je met ons mee?

Wil je graag op de hoogte blijven of wil hieraan bijdragen? Deel dan jouw expertise met Elisabeth de Vries. Dan nodigen we je uit voor een expert consultatie.

Meer informatie over SMART Mobility:

Meer informatie over Mobiliteit:

Meer informatie over het nieuwe informatiemodel: