Nieuw: intensiteitsschattingen over het hele Nederlandse wegennet

Ter ondersteuning van alle verkeersveiligheidsanalyses biedt NDW nu ook intensiteitsschattingen aan over het gehele Nederlandse wegennet.

Gekoppeld aan Nationaal Wegenbestand

In opdracht van de taskforce verkeersveiligheid heeft NDW intensiteitschattingen ingekocht bij Hastig. Zij maken deze schattingen op basis van de TomTom-probes die in TomTom Move te zien zijn.

Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende dekkingsgraden op verschillende type wegen. Dokdata heeft deze data gekoppeld aan het NWB-netwerk.

Intensiteiten aanvragen

Aanvragen dataset

De intensiteitschattingen zijn bedoeld ter ondersteuning van de wegbeheerder om een idee van de jaargemiddelde etmaalintensiteit te krijgen.

Over het algemeen zien we dat hoe hoger de intensiteit op de weg, hoe betrouwbaarder de inschatting van de intensiteit.

Meer informatie én het aanvraagformulier vind je op de pagina over intensiteitschattingen.

Ook V85 nu beschikbaar

Jaarlijks stelt NDW al een inschatting van de V85, de gemiddelde snelheid en het aandeel overschrijders, beschikbaar. Meer informatie over deze dataset vind je op de pagina over snelheidsgegevens