Leen Verbeek neemt afscheid als voorzitter Raad van Toezicht NDW

Na ruim 10 jaar voorzitterschap heeft Leen Verbeek afscheid genomen als voorzitter van de Raad van Toezicht. In die periode ontwikkelde NDW zich tot een niet weg te denken publiek samenwerkingsverband dat zich kenmerkt in het meebewegen met de maatschappelijke opgaven rondom mobiliteit.

Foto van Leen Verbeek

Verbindend en doortastend

Het leiderschap van Verbeek kenmerkte zich als verbindend en doortastend, waardoor de strategische sturing van NDW stabiel en doelgericht verliep. Opvallend was daarbij zijn grote betrokkenheid en interesse in de combinatie van digitalisering en mobiliteit.

Wezenlijke ontwikkelingen

Het speelveld van NDW is in de afgelopen jaren onophoudelijk dynamisch geweest. Om meer stabiliteit te scheppen en een duurzame organisatie te bouwen begeleidde Verbeek wezenlijke ontwikkelingen.

In de jaren onder Verbeek werd de bestuursovereenkomst in 2014 vernieuwd.

Zo ontwikkelde NDW van project naar een staande organisatie. De maatschappelijke opgaven veranderden en daarmee ook de behoeften van de partners. Verbeek: “terugkijken op de afgelopen jaren kunnen we er trots op zijn dat NDW zo goed heeft kunnen meebewegen met de veranderende maatschappelijke opgaven rond mobiliteit”.

Ook nam Verbeek het initiatief tot meer samenwerking met andere dataknooppunten, waardoor uiteindelijk ook het NTM als een nieuw portfolio in de uitvoeringsorganisatie van NDW gefaciliteerd kon worden.

In juni 2022 opende Verbeek het nieuwe NDW-kantoor in het Provinciehuis Utrecht. Vanaf dat moment werkten alle NDW’ers vanuit één centraal kantoor.