Arjen Gerritsen nieuwe voorzitter Raad van Toezicht NDW

Commissaris van de Koning van Flevoland Arjen Gerritsen is per 1 januari 2024 de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van NDW. Hij volgt daarmee Leen Verbeek op, die met pensioen ging.

Foto van Arjen Gerritsen

Sterke motivatie

Arjen Gerritsen is sinds 1 november Commissaris van de Koning in Flevoland is al geruime tijd werkzaam in het openbaar bestuur.

Hij werd in 2002 burgemeester van de Groningse gemeente Haren (toen als jongste burgemeester van Nederland) en daarna burgemeester van De Bilt. In 2016 volgde zijn benoeming tot burgemeester van Almelo. In die periode is hij voorzitter van het samenwerkingsverband van de middelgrote gemeenten geweest, de G40.

Gerritsen heeft veel interesse in mobiliteit en digitalisering. ‘Ik kijk er zeer naar uit om aan de slag te gaan en ben sterk gemotiveerd een bijdrage te leveren aan het samenwerkingsverband NDW.'

Relevant in mobiliteit en daarbuiten

NDW is relevant voor alle overheden, wegbeheerders en dienstverleners in de mobiliteit, en uiteindelijk voor de inwoners van Nederland. 'De opgave van nu is om samen met de andere dataknooppunten digitalisering verder te ontwikkelen en onder de aandacht te blijven brengen, om zo Nederland veiliger, groener en bereikbaarder te blijven maken. Waarbij het streven is de digitalisering in de mobiliteit ook van meerwaarde te laten zijn op andere beleidsterreinen zoals ruimtelijke ordening, natuur en publieke gezondheid.’

Veel steun

De Raad van Toezicht heeft op 8 december Arjen Gerritsen benoemd tot voorzitter, en daarbij veel vertrouwen uitgesproken in de toekomstige samenwerking. Met name zijn brede bestuurlijke ervaring om het werk van NDW te ondersteunen is daarbij van grote waarde.