Snelheidsberekeningen 2021 gereed

NDW heeft ook voor 2021 de snelheidsberekeningen afgerond. Daarin is voor het eerst de navolging van de snelheidslimiet bepaald volgens de definitie van de risico-indicator Veilige snelheid. Ook zijn 30 km/uur-wegen toegevoegd.

Verkeer kruising Den Haag

We zagen dat op de Nederlandse wegen gemiddeld ca 60% zich aan de snelheidslimiet houdt. In Zuid-Holland ligt dit percentage het hoogst, daar houdt meer dan 62% zich aan de snelheidslimiet. In Flevoland wordt de snelheidslimiet het vaakst overschreden, daar houdt 55% zich aan de snelheidslimiet.

Grote verschillen

Tussen de verschillende snelheidslimieten zit veel verschil. Op de wegen met een snelheidslimiet van 30 km/u wordt het vaakst te hard gereden. Op deze wegen houdt in Drenthe 36% van de voertuigen zich aan de snelheid. Flevoland gaat hier aan kop met 55%.

Later dit jaar verschijnt ook de Monitor snelheid 2021 bij Rijkswaterstaat, in navolging van die van vorig jaar, waarin de landelijk ontwikkeling in de navolging van de snelheidslimiet per wegtype zal worden beschreven.

De berekende dataset bevat naast de risico indicator Veilige snelheid,  de inschatting van de V85 (de S85) en de gemiddelde snelheid.

Dataset aanvragen

NDW heeft deze dataset in opdracht van de Taskforce verkeersveiligheid gerealiseerd. Deze dataset is door elke wegbeheerder of in opdracht van een wegbeheerder aan te vragen door een mail te sturen naar marthe.uenk@ndw.nu of werner.van.loo@ndw.nu .

In de dataset is het totale wegennet opgenomen. Meer informatie over hoe de S85 en de Veilige snelheid wordt bepaald is te vinden in de onderzoeksrapporten.